Profesionalno medicinsko osoblje doma za stare Long life uz doktorsku konsultaciju pruža kompletnu medicinsku uslugu. Pored toga za sve korisnike postoji mogućnost specijalističkih pregleda.
Korisnici doma za stare Long life imaju 24 časa medicinskog nadzora, a tim negovateljica posebno vodi kompletnu brigu o poluzavisnim i potpuno zavisnim licima. Zdravstveni tim doma za stare u Meljaku svojim korisnicima pruža zdravstvene usluge:

Svakodnevno

Po Potrebi

Organizovana je nabavka svih lekova, ostalih medikamenata, kao i potrebnih pomagala za nepokretne i polupokretne osobe.
Za potrebe korisnika organizovana je i fizikalna terapija. U slučaju potrebe hitnog smeštaja u bolnicu organizujemo prevoz hitne pomoći. Starački dom Long life opremljen je i sobama za intezivnu negu, što sem stalnog medicinskog i video nadzora podrazumeva i specijalne krevete za tu svrhu.

 

 

Negovateljice su neprekidno na raspolaganju poluzavisnim kao i zavisnim korisnicima usluga, i pružaju im pomoć pri hranjenju, presvlačenju, kupanju, češljanju i šetnji.
Briga o higijeni korisnika stalni je zadatak negovateljica, a svim korisnicima doma za stare osobe Long life pružaju  se usluge pranja i peglanja gardarobe.