Vodimo računa o tome da svako ima privatnost kada je zaželi ali i da usamljenost koja je jedan od najvećih problema starijih lica, postane stvar prošlosti. Posete rođaka i prijatelja korisnika usluga nisu vremenski ograničene, niti ih je potrebno najavljivati. U domu za stare Long Life, posebna pažnja se poklanja zabavnoj, edukativnoj i kulturnoj strani zivota. Sve to u cilju da bi se boravak u domu za stare obogatio i duhovni život korisnika nasih usluga imao smisla.

 

 

 

Posebna pažnja se poklanja društvenom životu korisnika doma za stare Long Life. Korisnicima našeg staračkog doma u Meljaku omogućeno je svakodnevno korišćenje biblioteke, pristup dnevnoj, nedeljnoj i mesečnoj štampi. Pored TV programa prema dogovoru korisnici gledaju i filmove iz bogate DVD kolekcije. Organizuju se izleti, odlasci u pozorišta, razne radionice, proslave rodjendana i drugih svečanosti.